Thaco Meadow
Xe ghế ngồi 29 - 39 chổ

Thaco Meadow là sản phẩm xe bus cao cấp 29 – 39 ghế dành cho vận tải tuyến ngắn và nội thành.