Xe ghế ngồi
Xe ghế ngồi 25 - 29 chổ

Dòng xe ghế ngồi Bus Thaco